Sloop van de Centrale

De stand van zaken
De sloop van de Centrale is nu ruim 1,5 jaar onderweg en spitst zich steeds meer toe op het meest complexe deel van de sloop, namelijk het laten zakken van de ketel. Maar voordat het zover is moeten er nog een aantal installatiedelen gesloopt worden en zullen nog enkele voorbereidingen getroffen dienen te worden.

Welke elementen van de centrale zijn gesloopt?
In het late voorjaar 2018 is de eerste fase van de sloop zijnde het voormalig kolenpark opgeleverd. Dit is het deel van het terrein dat zich tussen de insteekhaven en de containerterminal van BCTN bevindt.

Als onderdeel van de tweede fase van de sloop is ook gewerkt aan het verwijderen van een groot deel van de installaties en de silo’s die rondom het centrale gebouw van de productie eenheid Gelderland 13 stonden. Het slopen van de rookgasreinigingsinstallatie is goed zichtbaar voor de omgeving. In een drietal delen is hier al een aanzienlijk stuk van de installatie gesloopt. Er resten nog twee delen van het rookgasreinigingskanaal die voor de komende periode gepland staan.

Verder zijn als onderdeel van de derde fase van de sloop de kolenmolens, de condensor en een aantal kleinere installatiedelen binnen het centrale gebouw inmiddels gesloopt.


Beeldsloop-Machinezaal-vanaf-noordwest
 
 Beeldsloop-Machinezaal-BG-vanaf-zuidwest

Komende periode
De komende periode zal in het teken staan van ruimte maken voor de sloop van de schoorsteen, de vierde en tevens laatste fase van de sloop. Hiervoor moet onder andere het restant van de rookgasreinigingsinstallatie gesloopt worden.

Om de schoorsteen te slopen zal er een draadkraan opgesteld worden waarmee een hydraulische betoncrusher op de schoorsteen geplaatst wordt. Deze crusher zal dan vervolgens de schoorsteen van boven naar beneden afknabbelen. We verwachten dat deze activiteit begin volgend jaar start. ENGIE heeft gekozen voor een sloopmethode zonder gebruik van explosieven, omdat deze methode het best past bij de karakteristieken van het terrein (nabijheid van gevoelige objecten zoals haven, kanaal, buren en eigen zonnepark).

Tegelijk aan de sloop van de schoorsteen wordt gestart met de sloop van de ketel. Dit deel van de sloop is minder zichtbaar. De onderzijde van de ketel moet verwijderd worden om ruimte te maken voor het laten zakken en kunnen slopen van de ketel later in het project.
Voor de sloop van de ketel zal een hulpconstructie met vijzels op het dak van het ketelhuis geplaatst worden waar de ketel in opgehangen wordt. Eenmaal hangende in deze constructie kan men de ketel beetje bij beetje laten zakken en vanaf de begane grond slopen.

Beperken overlast naar omgeving
Slopen gaat helaas niet zonder geluid en stof. Wij doen er alles aan om dit zoveel  mogelijk te beperken. Mocht u ondanks onze inspanningen toch overlast ondervinden neem dan contact met ons op: 088 769 3400.